Shadowland

09/06/2016

Khi Murdock a.k.a anh Mù không còn mặc đồ đỏ...

Tổng điểm 5

Còn chờ gì mà không đọc ngay đi! Truyện được đánh giá bởi các thành viên của cộng đồng Marvel Việt Nam!

5/5 điểm dựa trên 6 đánh giá

Đọc truyện
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Shadowland 005 2699 25/06/2016
2 Shadowland 004 2373 22/06/2016
3 Shadowland 003 2659 18/06/2016
4 Shadowland 002 2973 13/06/2016
5 Shadowland 001 5000 09/06/2016
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Shadowland 001 5000 09/06/2016
2 Shadowland 002 2973 13/06/2016
3 Shadowland 003 2659 18/06/2016
4 Shadowland 004 2373 22/06/2016
5 Shadowland 005 2699 25/06/2016

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.
Like để chia sẻ truyện cho bạn bè và ủng hộ tinh thần team Marvel Việt Nam!