Marvel Zombies - Army of Darkness

22/05/2016

Cái tên nói lên tất cả :3

Tổng điểm 5

Còn chờ gì mà không đọc ngay đi! Truyện được đánh giá bởi các thành viên của cộng đồng Marvel Việt Nam!

5/5 điểm dựa trên 3 đánh giá

Đọc truyện
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Marvel Zombies - Army of Darkness 005 6495 08/06/2016
2 Marvel Zombies - Army of Darkness 004 5465 04/06/2016
3 Marvel Zombies - Army of Darkness 003 5974 31/05/2016
4 Marvel Zombies - Army of Darkness 002 7774 25/05/2016
5 Marvel Zombies - Army of Darkness 001 11873 22/05/2016
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Marvel Zombies - Army of Darkness 001 11873 22/05/2016
2 Marvel Zombies - Army of Darkness 002 7774 25/05/2016
3 Marvel Zombies - Army of Darkness 003 5974 31/05/2016
4 Marvel Zombies - Army of Darkness 004 5465 04/06/2016
5 Marvel Zombies - Army of Darkness 005 6495 08/06/2016

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.
Like để chia sẻ truyện cho bạn bè và ủng hộ tinh thần team Marvel Việt Nam!