Inhumans vs X-Men (2016)

18/12/2016

Sự kiện hot cuối năm.
Đại chiến nổ ra.

Tổng điểm 5

Còn chờ gì mà không đọc ngay đi! Truyện được đánh giá bởi các thành viên của cộng đồng Marvel Việt Nam!

5/5 điểm dựa trên 2 đánh giá

Đọc truyện
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Inhumans vs X-Men #6 1022 11/05/2017
2 Inhumans vs X-Men #5 838 10/05/2017
3 Inhumans vs X-Men #4 1459 26/04/2017
4 Inhumans vs X-Men #3 1543 26/04/2017
5 Inhumans vs X-Men #2 2013 16/04/2017
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Inhumans vs X-Men #0 4917 18/12/2016
2 Inhumans vs X-Men #1 2955 11/01/2017
3 Inhumans vs X-Men #2 2013 16/04/2017
4 Inhumans vs X-Men #3 1543 26/04/2017
5 Inhumans vs X-Men #4 1459 26/04/2017
6 Inhumans vs X-Men #5 838 10/05/2017
7 Inhumans vs X-Men #6 1022 11/05/2017

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.
Like để chia sẻ truyện cho bạn bè và ủng hộ tinh thần team Marvel Việt Nam!