Civil War II (Tie-in )

13/06/2016

Tập hợp tất cả các tập truyện tie-in (các truyện ăn theo sự kiện Civil War II) nhằm giúp mọi người có cái nhìn toàn cảnh hơn về từng nhóm nhân vật trong sự kiện Civil War đợt này

Tổng điểm 5

Còn chờ gì mà không đọc ngay đi! Truyện được đánh giá bởi các thành viên của cộng đồng Marvel Việt Nam!

5/5 điểm dựa trên 7 đánh giá

Đọc truyện
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Civil War II - Deadpool #18 1556 05/01/2017
2 Civil War II - Deadpool #17 1090 05/01/2017
3 Civil War II - Totally Awesome Hulk #12 1144 28/12/2016
4 Civil War II - Totally Awesome Hulk #11 927 28/12/2016
5 Civil War II - Choosing Sides #6 1392 22/11/2016
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Civil War II - The Amazing Spider-Man #1 14021 13/06/2016
2 Civil War II - Gods of War #1 7131 13/06/2016
3 Civil War II - Nova #8 4365 18/06/2016
4 Civil War II - X-Men #1 6380 25/06/2016
5 Civil War II - Captain America: Sam Wilson #10 3688 28/06/2016
6 Civil War II - Deadpool #14 3989 30/06/2016
7 Civil War II - Choosing Sides #1 3644 05/07/2016
8 Civil War II - Totally Awesome Hulk #7 2196 16/07/2016
9 Civil War II - Power Man & Iron Fist #6 1882 18/07/2016
10 Civil War II - The Ultimates #8 2006 20/07/2016
11 Civil War II - Gods of War #2 2134 20/07/2016
12 Civil War II - Spider-Woman #9 1580 22/07/2016
13 Civil War II - Nova #9 1434 27/07/2016
14 Civil War II - Captain America: Sam Wilson #11 1466 28/07/2016
15 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #7 1629 02/08/2016
16 Civil War II - Ms. Marvel #8 1135 04/08/2016
17 Civil War II - Totally Awesome Hulk #8 1549 04/08/2016
18 Civil War II - Uncanny Inhumans #11 1318 06/08/2016
19 Civil War II - Captain Marvel #6 1543 07/08/2016
20 Civil War II - Invincible Iron Man #12 1822 09/08/2016
21 Civil War II - Spider-man 2099 #13 1378 12/08/2016
22 Civil War II - Totally Awesome Hulk #9 1601 12/08/2016
23 Civil War II - All-New Wolverine #10 1652 13/08/2016
24 Civil War II - Captain Marvel #7 1432 14/08/2016
25 Civil War II - The Amazing Spider-Man #2 1546 17/08/2016
26 Civil War II - Deadpool #15 1432 19/08/2016
27 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #8 1184 19/08/2016
28 Civil War II - The Amazing Spider-Man #3 1331 22/08/2016
29 Civil War II - Power Man & Iron Fist #7 1164 26/08/2016
30 Civil War II - Venom Space Knight #11 1295 29/08/2016
31 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #4 1923 01/09/2016
32 Civil War II - Squadron Supreme #9 1195 04/09/2016
33 Civil War II - Spider-man 2099 #14 1312 05/09/2016
34 Civil War II - Invincible Iron Man #13 1126 14/09/2016
35 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #8 902 16/09/2016
36 Civil War II - Guardians of the Galaxy #11 841 18/09/2016
37 Civil War II - Gods of War 003 1133 22/09/2016
38 Civil War II - Squadron Supreme #10 744 23/09/2016
39 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #9 755 23/09/2016
40 Civil War II - Deadpool #16 1035 26/09/2016
41 Civil War II - Spider-Man #6 999 27/09/2016
42 Civil War II - Spider-Man #7 908 27/09/2016
43 Civil War II - Scarlet Witch #9 898 28/09/2016
44 Civil War II - Spider-Man #8 1104 30/09/2016
45 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #9 707 01/10/2016
46 Civil War II - Squadron Supreme #11 921 03/10/2016
47 Civil War II - A-Force #8 861 04/10/2016
48 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #5 1187 06/10/2016
49 Civil War II - The Ultimates #9 2186 08/10/2016
50 Civil War II - The New Avengers #12 1043 10/10/2016
51 Civil War II - Guardians of the Galaxy #12 794 12/10/2016
52 Civil War II - Invincible Iron Man #14 1119 14/10/2016
53 Civil War II - All-New Wolverine #11 1229 16/10/2016
54 Civil War II - Spider-man 2099 #15 1123 16/10/2016
55 Civil War II - Uncanny Inhumans #12 768 22/10/2016
56 Civil War II - Captain Marvel #8 730 24/10/2016
57 Civil War II - Venom Space Knight #12 961 24/10/2016
58 Civil War II - The New Avengers #13 769 25/10/2016
59 Civil War II - Power Man & Iron Fist #8 685 25/10/2016
60 Civil War II - The New Avengers #14 679 28/10/2016
61 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #10 582 29/10/2016
62 Civil War II - Power Man & Iron Fist #9 737 30/10/2016
63 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #10 639 03/11/2016
64 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #6 999 04/11/2016
65 Civil War II - The Ultimates #10 920 05/11/2016
66 Civil War II - The New Avengers #15 867 05/11/2016
67 Civil War II - Spider-man 2099 #16 780 08/11/2016
68 Civil War II - Guardians of the Galaxy #13 883 09/11/2016
69 Civil War II - Uncanny Inhumans #13 681 13/11/2016
70 Civil War II - Choosing Sides #2 1434 15/11/2016
71 Civil War II - All-New Wolverine #12 1261 16/11/2016
72 Civil War II - Choosing Sides #3 778 20/11/2016
73 Civil War II - Choosing Sides #4 658 20/11/2016
74 Civil War II - Totally Awesome Hulk #10 1105 20/11/2016
75 Civil War II - Choosing Sides #5 825 22/11/2016
76 Civil War II - Choosing Sides #6 1392 22/11/2016
77 Civil War II - Totally Awesome Hulk #11 927 28/12/2016
78 Civil War II - Totally Awesome Hulk #12 1144 28/12/2016
79 Civil War II - Deadpool #17 1090 05/01/2017
80 Civil War II - Deadpool #18 1556 05/01/2017

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.
Like để chia sẻ truyện cho bạn bè và ủng hộ tinh thần team Marvel Việt Nam!