Civil War II (Tie-in )

13/06/2016

Tập hợp tất cả các tập truyện tie-in (các truyện ăn theo sự kiện Civil War II) nhằm giúp mọi người có cái nhìn toàn cảnh hơn về từng nhóm nhân vật trong sự kiện Civil War đợt này

Tổng điểm 5

Còn chờ gì mà không đọc ngay đi! Truyện được đánh giá bởi các thành viên của cộng đồng Marvel Việt Nam!

5/5 điểm dựa trên 7 đánh giá

Đọc truyện
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Civil War II - Deadpool #18 1106 05/01/2017
2 Civil War II - Deadpool #17 863 05/01/2017
3 Civil War II - Totally Awesome Hulk #12 1020 28/12/2016
4 Civil War II - Totally Awesome Hulk #11 820 28/12/2016
5 Civil War II - Choosing Sides #6 1260 22/11/2016
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Civil War II - The Amazing Spider-Man #1 12794 13/06/2016
2 Civil War II - Gods of War #1 6586 13/06/2016
3 Civil War II - Nova #8 3993 18/06/2016
4 Civil War II - X-Men #1 6004 25/06/2016
5 Civil War II - Captain America: Sam Wilson #10 3396 28/06/2016
6 Civil War II - Deadpool #14 3717 30/06/2016
7 Civil War II - Choosing Sides #1 3390 05/07/2016
8 Civil War II - Totally Awesome Hulk #7 2022 16/07/2016
9 Civil War II - Power Man & Iron Fist #6 1726 18/07/2016
10 Civil War II - The Ultimates #8 1832 20/07/2016
11 Civil War II - Gods of War #2 1975 20/07/2016
12 Civil War II - Spider-Woman #9 1452 22/07/2016
13 Civil War II - Nova #9 1325 27/07/2016
14 Civil War II - Captain America: Sam Wilson #11 1363 28/07/2016
15 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #7 1493 02/08/2016
16 Civil War II - Ms. Marvel #8 1038 04/08/2016
17 Civil War II - Totally Awesome Hulk #8 1441 04/08/2016
18 Civil War II - Uncanny Inhumans #11 1229 06/08/2016
19 Civil War II - Captain Marvel #6 1454 07/08/2016
20 Civil War II - Invincible Iron Man #12 1713 09/08/2016
21 Civil War II - Spider-man 2099 #13 1274 12/08/2016
22 Civil War II - Totally Awesome Hulk #9 1524 12/08/2016
23 Civil War II - All-New Wolverine #10 1555 13/08/2016
24 Civil War II - Captain Marvel #7 1346 14/08/2016
25 Civil War II - The Amazing Spider-Man #2 1437 17/08/2016
26 Civil War II - Deadpool #15 1342 19/08/2016
27 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #8 1095 19/08/2016
28 Civil War II - The Amazing Spider-Man #3 1239 22/08/2016
29 Civil War II - Power Man & Iron Fist #7 1086 26/08/2016
30 Civil War II - Venom Space Knight #11 1225 29/08/2016
31 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #4 1793 01/09/2016
32 Civil War II - Squadron Supreme #9 1039 04/09/2016
33 Civil War II - Spider-man 2099 #14 1244 05/09/2016
34 Civil War II - Invincible Iron Man #13 1061 14/09/2016
35 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #8 832 16/09/2016
36 Civil War II - Guardians of the Galaxy #11 767 18/09/2016
37 Civil War II - Gods of War 003 1027 22/09/2016
38 Civil War II - Squadron Supreme #10 676 23/09/2016
39 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #9 694 23/09/2016
40 Civil War II - Deadpool #16 956 26/09/2016
41 Civil War II - Spider-Man #6 937 27/09/2016
42 Civil War II - Spider-Man #7 850 27/09/2016
43 Civil War II - Scarlet Witch #9 841 28/09/2016
44 Civil War II - Spider-Man #8 1024 30/09/2016
45 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #9 659 01/10/2016
46 Civil War II - Squadron Supreme #11 860 03/10/2016
47 Civil War II - A-Force #8 809 04/10/2016
48 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #5 1114 06/10/2016
49 Civil War II - The Ultimates #9 2120 08/10/2016
50 Civil War II - The New Avengers #12 974 10/10/2016
51 Civil War II - Guardians of the Galaxy #12 725 12/10/2016
52 Civil War II - Invincible Iron Man #14 1050 14/10/2016
53 Civil War II - All-New Wolverine #11 1133 16/10/2016
54 Civil War II - Spider-man 2099 #15 1057 16/10/2016
55 Civil War II - Uncanny Inhumans #12 710 22/10/2016
56 Civil War II - Captain Marvel #8 672 24/10/2016
57 Civil War II - Venom Space Knight #12 899 24/10/2016
58 Civil War II - The New Avengers #13 718 25/10/2016
59 Civil War II - Power Man & Iron Fist #8 630 25/10/2016
60 Civil War II - The New Avengers #14 630 28/10/2016
61 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #10 529 29/10/2016
62 Civil War II - Power Man & Iron Fist #9 685 30/10/2016
63 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #10 580 03/11/2016
64 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #6 916 04/11/2016
65 Civil War II - The Ultimates #10 847 05/11/2016
66 Civil War II - The New Avengers #15 803 05/11/2016
67 Civil War II - Spider-man 2099 #16 720 08/11/2016
68 Civil War II - Guardians of the Galaxy #13 823 09/11/2016
69 Civil War II - Uncanny Inhumans #13 627 13/11/2016
70 Civil War II - Choosing Sides #2 1368 15/11/2016
71 Civil War II - All-New Wolverine #12 1174 16/11/2016
72 Civil War II - Choosing Sides #3 701 20/11/2016
73 Civil War II - Choosing Sides #4 592 20/11/2016
74 Civil War II - Totally Awesome Hulk #10 1007 20/11/2016
75 Civil War II - Choosing Sides #5 742 22/11/2016
76 Civil War II - Choosing Sides #6 1260 22/11/2016
77 Civil War II - Totally Awesome Hulk #11 820 28/12/2016
78 Civil War II - Totally Awesome Hulk #12 1020 28/12/2016
79 Civil War II - Deadpool #17 863 05/01/2017
80 Civil War II - Deadpool #18 1106 05/01/2017

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.
Like để chia sẻ truyện cho bạn bè và ủng hộ tinh thần team Marvel Việt Nam!