Civil War II (Tie-in )

13/06/2016

Tập hợp tất cả các tập truyện tie-in (các truyện ăn theo sự kiện Civil War II) nhằm giúp mọi người có cái nhìn toàn cảnh hơn về từng nhóm nhân vật trong sự kiện Civil War đợt này

Tổng điểm 5

Còn chờ gì mà không đọc ngay đi! Truyện được đánh giá bởi các thành viên của cộng đồng Marvel Việt Nam!

5/5 điểm dựa trên 7 đánh giá

Đọc truyện
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Civil War II - Deadpool #18 825 05/01/2017
2 Civil War II - Deadpool #17 707 05/01/2017
3 Civil War II - Totally Awesome Hulk #12 930 28/12/2016
4 Civil War II - Totally Awesome Hulk #11 758 28/12/2016
5 Civil War II - Choosing Sides #6 1181 22/11/2016
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Civil War II - The Amazing Spider-Man #1 12037 13/06/2016
2 Civil War II - Gods of War #1 6242 13/06/2016
3 Civil War II - Nova #8 3790 18/06/2016
4 Civil War II - X-Men #1 5787 25/06/2016
5 Civil War II - Captain America: Sam Wilson #10 3204 28/06/2016
6 Civil War II - Deadpool #14 3567 30/06/2016
7 Civil War II - Choosing Sides #1 3257 05/07/2016
8 Civil War II - Totally Awesome Hulk #7 1928 16/07/2016
9 Civil War II - Power Man & Iron Fist #6 1641 18/07/2016
10 Civil War II - The Ultimates #8 1747 20/07/2016
11 Civil War II - Gods of War #2 1883 20/07/2016
12 Civil War II - Spider-Woman #9 1370 22/07/2016
13 Civil War II - Nova #9 1230 27/07/2016
14 Civil War II - Captain America: Sam Wilson #11 1291 28/07/2016
15 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #7 1424 02/08/2016
16 Civil War II - Ms. Marvel #8 975 04/08/2016
17 Civil War II - Totally Awesome Hulk #8 1357 04/08/2016
18 Civil War II - Uncanny Inhumans #11 1174 06/08/2016
19 Civil War II - Captain Marvel #6 1394 07/08/2016
20 Civil War II - Invincible Iron Man #12 1636 09/08/2016
21 Civil War II - Spider-man 2099 #13 1218 12/08/2016
22 Civil War II - Totally Awesome Hulk #9 1465 12/08/2016
23 Civil War II - All-New Wolverine #10 1481 13/08/2016
24 Civil War II - Captain Marvel #7 1294 14/08/2016
25 Civil War II - The Amazing Spider-Man #2 1373 17/08/2016
26 Civil War II - Deadpool #15 1281 19/08/2016
27 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #8 1052 19/08/2016
28 Civil War II - The Amazing Spider-Man #3 1188 22/08/2016
29 Civil War II - Power Man & Iron Fist #7 1027 26/08/2016
30 Civil War II - Venom Space Knight #11 1179 29/08/2016
31 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #4 1726 01/09/2016
32 Civil War II - Squadron Supreme #9 962 04/09/2016
33 Civil War II - Spider-man 2099 #14 1195 05/09/2016
34 Civil War II - Invincible Iron Man #13 1005 14/09/2016
35 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #8 788 16/09/2016
36 Civil War II - Guardians of the Galaxy #11 722 18/09/2016
37 Civil War II - Gods of War 003 961 22/09/2016
38 Civil War II - Squadron Supreme #10 638 23/09/2016
39 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #9 661 23/09/2016
40 Civil War II - Deadpool #16 901 26/09/2016
41 Civil War II - Spider-Man #6 902 27/09/2016
42 Civil War II - Spider-Man #7 811 27/09/2016
43 Civil War II - Scarlet Witch #9 799 28/09/2016
44 Civil War II - Spider-Man #8 970 30/09/2016
45 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #9 617 01/10/2016
46 Civil War II - Squadron Supreme #11 803 03/10/2016
47 Civil War II - A-Force #8 772 04/10/2016
48 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #5 1065 06/10/2016
49 Civil War II - The Ultimates #9 2088 08/10/2016
50 Civil War II - The New Avengers #12 929 10/10/2016
51 Civil War II - Guardians of the Galaxy #12 696 12/10/2016
52 Civil War II - Invincible Iron Man #14 1008 14/10/2016
53 Civil War II - All-New Wolverine #11 1054 16/10/2016
54 Civil War II - Spider-man 2099 #15 1010 16/10/2016
55 Civil War II - Uncanny Inhumans #12 672 22/10/2016
56 Civil War II - Captain Marvel #8 638 24/10/2016
57 Civil War II - Venom Space Knight #12 851 24/10/2016
58 Civil War II - The New Avengers #13 686 25/10/2016
59 Civil War II - Power Man & Iron Fist #8 596 25/10/2016
60 Civil War II - The New Avengers #14 593 28/10/2016
61 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #10 484 29/10/2016
62 Civil War II - Power Man & Iron Fist #9 651 30/10/2016
63 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #10 547 03/11/2016
64 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #6 877 04/11/2016
65 Civil War II - The Ultimates #10 810 05/11/2016
66 Civil War II - The New Avengers #15 767 05/11/2016
67 Civil War II - Spider-man 2099 #16 689 08/11/2016
68 Civil War II - Guardians of the Galaxy #13 796 09/11/2016
69 Civil War II - Uncanny Inhumans #13 593 13/11/2016
70 Civil War II - Choosing Sides #2 1316 15/11/2016
71 Civil War II - All-New Wolverine #12 1102 16/11/2016
72 Civil War II - Choosing Sides #3 665 20/11/2016
73 Civil War II - Choosing Sides #4 562 20/11/2016
74 Civil War II - Totally Awesome Hulk #10 956 20/11/2016
75 Civil War II - Choosing Sides #5 702 22/11/2016
76 Civil War II - Choosing Sides #6 1181 22/11/2016
77 Civil War II - Totally Awesome Hulk #11 758 28/12/2016
78 Civil War II - Totally Awesome Hulk #12 930 28/12/2016
79 Civil War II - Deadpool #17 707 05/01/2017
80 Civil War II - Deadpool #18 825 05/01/2017

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.
Like để chia sẻ truyện cho bạn bè và ủng hộ tinh thần team Marvel Việt Nam!