Civil War II (Tie-in )

13/06/2016

Tập hợp tất cả các tập truyện tie-in (các truyện ăn theo sự kiện Civil War II) nhằm giúp mọi người có cái nhìn toàn cảnh hơn về từng nhóm nhân vật trong sự kiện Civil War đợt này

Tổng điểm 5

Còn chờ gì mà không đọc ngay đi! Truyện được đánh giá bởi các thành viên của cộng đồng Marvel Việt Nam!

5/5 điểm dựa trên 7 đánh giá

Đọc truyện
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Civil War II - Deadpool #18 1665 05/01/2017
2 Civil War II - Deadpool #17 1181 05/01/2017
3 Civil War II - Totally Awesome Hulk #12 1205 28/12/2016
4 Civil War II - Totally Awesome Hulk #11 977 28/12/2016
5 Civil War II - Choosing Sides #6 1451 22/11/2016
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Civil War II - The Amazing Spider-Man #1 14314 13/06/2016
2 Civil War II - Gods of War #1 7296 13/06/2016
3 Civil War II - Nova #8 4473 18/06/2016
4 Civil War II - X-Men #1 6488 25/06/2016
5 Civil War II - Captain America: Sam Wilson #10 3796 28/06/2016
6 Civil War II - Deadpool #14 4063 30/06/2016
7 Civil War II - Choosing Sides #1 3726 05/07/2016
8 Civil War II - Totally Awesome Hulk #7 2269 16/07/2016
9 Civil War II - Power Man & Iron Fist #6 1957 18/07/2016
10 Civil War II - The Ultimates #8 2102 20/07/2016
11 Civil War II - Gods of War #2 2202 20/07/2016
12 Civil War II - Spider-Woman #9 1657 22/07/2016
13 Civil War II - Nova #9 1493 27/07/2016
14 Civil War II - Captain America: Sam Wilson #11 1517 28/07/2016
15 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #7 1696 02/08/2016
16 Civil War II - Ms. Marvel #8 1187 04/08/2016
17 Civil War II - Totally Awesome Hulk #8 1599 04/08/2016
18 Civil War II - Uncanny Inhumans #11 1364 06/08/2016
19 Civil War II - Captain Marvel #6 1586 07/08/2016
20 Civil War II - Invincible Iron Man #12 1898 09/08/2016
21 Civil War II - Spider-man 2099 #13 1430 12/08/2016
22 Civil War II - Totally Awesome Hulk #9 1646 12/08/2016
23 Civil War II - All-New Wolverine #10 1704 13/08/2016
24 Civil War II - Captain Marvel #7 1479 14/08/2016
25 Civil War II - The Amazing Spider-Man #2 1603 17/08/2016
26 Civil War II - Deadpool #15 1480 19/08/2016
27 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #8 1233 19/08/2016
28 Civil War II - The Amazing Spider-Man #3 1383 22/08/2016
29 Civil War II - Power Man & Iron Fist #7 1204 26/08/2016
30 Civil War II - Venom Space Knight #11 1340 29/08/2016
31 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #4 2006 01/09/2016
32 Civil War II - Squadron Supreme #9 1239 04/09/2016
33 Civil War II - Spider-man 2099 #14 1362 05/09/2016
34 Civil War II - Invincible Iron Man #13 1173 14/09/2016
35 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #8 944 16/09/2016
36 Civil War II - Guardians of the Galaxy #11 894 18/09/2016
37 Civil War II - Gods of War 003 1210 22/09/2016
38 Civil War II - Squadron Supreme #10 782 23/09/2016
39 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #9 795 23/09/2016
40 Civil War II - Deadpool #16 1086 26/09/2016
41 Civil War II - Spider-Man #6 1060 27/09/2016
42 Civil War II - Spider-Man #7 955 27/09/2016
43 Civil War II - Scarlet Witch #9 941 28/09/2016
44 Civil War II - Spider-Man #8 1180 30/09/2016
45 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #9 754 01/10/2016
46 Civil War II - Squadron Supreme #11 985 03/10/2016
47 Civil War II - A-Force #8 907 04/10/2016
48 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #5 1245 06/10/2016
49 Civil War II - The Ultimates #9 2233 08/10/2016
50 Civil War II - The New Avengers #12 1097 10/10/2016
51 Civil War II - Guardians of the Galaxy #12 852 12/10/2016
52 Civil War II - Invincible Iron Man #14 1182 14/10/2016
53 Civil War II - All-New Wolverine #11 1283 16/10/2016
54 Civil War II - Spider-man 2099 #15 1175 16/10/2016
55 Civil War II - Uncanny Inhumans #12 807 22/10/2016
56 Civil War II - Captain Marvel #8 769 24/10/2016
57 Civil War II - Venom Space Knight #12 1008 24/10/2016
58 Civil War II - The New Avengers #13 808 25/10/2016
59 Civil War II - Power Man & Iron Fist #8 728 25/10/2016
60 Civil War II - The New Avengers #14 715 28/10/2016
61 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #10 623 29/10/2016
62 Civil War II - Power Man & Iron Fist #9 776 30/10/2016
63 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #10 674 03/11/2016
64 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #6 1047 04/11/2016
65 Civil War II - The Ultimates #10 967 05/11/2016
66 Civil War II - The New Avengers #15 912 05/11/2016
67 Civil War II - Spider-man 2099 #16 819 08/11/2016
68 Civil War II - Guardians of the Galaxy #13 933 09/11/2016
69 Civil War II - Uncanny Inhumans #13 715 13/11/2016
70 Civil War II - Choosing Sides #2 1467 15/11/2016
71 Civil War II - All-New Wolverine #12 1306 16/11/2016
72 Civil War II - Choosing Sides #3 807 20/11/2016
73 Civil War II - Choosing Sides #4 691 20/11/2016
74 Civil War II - Totally Awesome Hulk #10 1180 20/11/2016
75 Civil War II - Choosing Sides #5 863 22/11/2016
76 Civil War II - Choosing Sides #6 1451 22/11/2016
77 Civil War II - Totally Awesome Hulk #11 977 28/12/2016
78 Civil War II - Totally Awesome Hulk #12 1205 28/12/2016
79 Civil War II - Deadpool #17 1181 05/01/2017
80 Civil War II - Deadpool #18 1665 05/01/2017

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.
Like để chia sẻ truyện cho bạn bè và ủng hộ tinh thần team Marvel Việt Nam!