Civil War II (Tie-in )

13/06/2016

Tập hợp tất cả các tập truyện tie-in (các truyện ăn theo sự kiện Civil War II) nhằm giúp mọi người có cái nhìn toàn cảnh hơn về từng nhóm nhân vật trong sự kiện Civil War đợt này

Tổng điểm 5

Còn chờ gì mà không đọc ngay đi! Truyện được đánh giá bởi các thành viên của cộng đồng Marvel Việt Nam!

5/5 điểm dựa trên 7 đánh giá

Đọc truyện
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Civil War II - Deadpool #18 518 05/01/2017
2 Civil War II - Deadpool #17 514 05/01/2017
3 Civil War II - Totally Awesome Hulk #12 787 28/12/2016
4 Civil War II - Totally Awesome Hulk #11 645 28/12/2016
5 Civil War II - Choosing Sides #6 1063 22/11/2016
STT Tên Truyện Lượt Xem Thời Gian
1 Civil War II - The Amazing Spider-Man #1 11036 13/06/2016
2 Civil War II - Gods of War #1 5857 13/06/2016
3 Civil War II - Nova #8 3540 18/06/2016
4 Civil War II - X-Men #1 5578 25/06/2016
5 Civil War II - Captain America: Sam Wilson #10 2991 28/06/2016
6 Civil War II - Deadpool #14 3392 30/06/2016
7 Civil War II - Choosing Sides #1 3083 05/07/2016
8 Civil War II - Totally Awesome Hulk #7 1824 16/07/2016
9 Civil War II - Power Man & Iron Fist #6 1537 18/07/2016
10 Civil War II - The Ultimates #8 1649 20/07/2016
11 Civil War II - Gods of War #2 1763 20/07/2016
12 Civil War II - Spider-Woman #9 1283 22/07/2016
13 Civil War II - Nova #9 1130 27/07/2016
14 Civil War II - Captain America: Sam Wilson #11 1231 28/07/2016
15 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #7 1352 02/08/2016
16 Civil War II - Ms. Marvel #8 906 04/08/2016
17 Civil War II - Totally Awesome Hulk #8 1279 04/08/2016
18 Civil War II - Uncanny Inhumans #11 1121 06/08/2016
19 Civil War II - Captain Marvel #6 1335 07/08/2016
20 Civil War II - Invincible Iron Man #12 1556 09/08/2016
21 Civil War II - Spider-man 2099 #13 1159 12/08/2016
22 Civil War II - Totally Awesome Hulk #9 1399 12/08/2016
23 Civil War II - All-New Wolverine #10 1408 13/08/2016
24 Civil War II - Captain Marvel #7 1236 14/08/2016
25 Civil War II - The Amazing Spider-Man #2 1282 17/08/2016
26 Civil War II - Deadpool #15 1219 19/08/2016
27 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #8 982 19/08/2016
28 Civil War II - The Amazing Spider-Man #3 1114 22/08/2016
29 Civil War II - Power Man & Iron Fist #7 979 26/08/2016
30 Civil War II - Venom Space Knight #11 1125 29/08/2016
31 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #4 1627 01/09/2016
32 Civil War II - Squadron Supreme #9 906 04/09/2016
33 Civil War II - Spider-man 2099 #14 1138 05/09/2016
34 Civil War II - Invincible Iron Man #13 952 14/09/2016
35 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #8 750 16/09/2016
36 Civil War II - Guardians of the Galaxy #11 689 18/09/2016
37 Civil War II - Gods of War 003 891 22/09/2016
38 Civil War II - Squadron Supreme #10 602 23/09/2016
39 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #9 625 23/09/2016
40 Civil War II - Deadpool #16 853 26/09/2016
41 Civil War II - Spider-Man #6 860 27/09/2016
42 Civil War II - Spider-Man #7 766 27/09/2016
43 Civil War II - Scarlet Witch #9 757 28/09/2016
44 Civil War II - Spider-Man #8 906 30/09/2016
45 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #9 578 01/10/2016
46 Civil War II - Squadron Supreme #11 757 03/10/2016
47 Civil War II - A-Force #8 731 04/10/2016
48 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #5 1000 06/10/2016
49 Civil War II - The Ultimates #9 2044 08/10/2016
50 Civil War II - The New Avengers #12 883 10/10/2016
51 Civil War II - Guardians of the Galaxy #12 656 12/10/2016
52 Civil War II - Invincible Iron Man #14 954 14/10/2016
53 Civil War II - All-New Wolverine #11 990 16/10/2016
54 Civil War II - Spider-man 2099 #15 967 16/10/2016
55 Civil War II - Uncanny Inhumans #12 637 22/10/2016
56 Civil War II - Captain Marvel #8 589 24/10/2016
57 Civil War II - Venom Space Knight #12 802 24/10/2016
58 Civil War II - The New Avengers #13 648 25/10/2016
59 Civil War II - Power Man & Iron Fist #8 553 25/10/2016
60 Civil War II - The New Avengers #14 554 28/10/2016
61 Civil War II - Rocket Raccoon and Groot #10 439 29/10/2016
62 Civil War II - Power Man & Iron Fist #9 613 30/10/2016
63 Civil War II - Agents of S.H.I.E.L.D #10 506 03/11/2016
64 Civil War II - Captain America: Steve Rogers #6 816 04/11/2016
65 Civil War II - The Ultimates #10 767 05/11/2016
66 Civil War II - The New Avengers #15 727 05/11/2016
67 Civil War II - Spider-man 2099 #16 646 08/11/2016
68 Civil War II - Guardians of the Galaxy #13 755 09/11/2016
69 Civil War II - Uncanny Inhumans #13 551 13/11/2016
70 Civil War II - Choosing Sides #2 1266 15/11/2016
71 Civil War II - All-New Wolverine #12 1036 16/11/2016
72 Civil War II - Choosing Sides #3 615 20/11/2016
73 Civil War II - Choosing Sides #4 512 20/11/2016
74 Civil War II - Totally Awesome Hulk #10 887 20/11/2016
75 Civil War II - Choosing Sides #5 641 22/11/2016
76 Civil War II - Choosing Sides #6 1063 22/11/2016
77 Civil War II - Totally Awesome Hulk #11 645 28/12/2016
78 Civil War II - Totally Awesome Hulk #12 787 28/12/2016
79 Civil War II - Deadpool #17 514 05/01/2017
80 Civil War II - Deadpool #18 518 05/01/2017

Bạn cần đăng nhập để đánh giá.
Like để chia sẻ truyện cho bạn bè và ủng hộ tinh thần team Marvel Việt Nam!